43 000 restorani, 47 riigis       vaadake ka www.rkeeper.com                                              info@ucs.ee        


 

ucs.ee > Põnevamad tööd > KFC Vilnius, kliendiekraan

 

UCSi kassatehnika ja -tarkvara Vilniuse kiirtoidurestoranis KFC
Leedu KFCd kasutavad R-Keeperi kassasüsteemi, mille üks lisadest on LCD kliendiekraan, mis asendab vanaaegse kaherealise ühevärvilise vedelkristall ekraani ja vahendab foto- ning
videomaterjali kliendile. Selline kliendiekraan täidab ka nõudliku kasutaja reklaamivajadusi – eripakkumised, tulevased kampaaniad, lisamüük, reklaamklipid.

 

                          

Kui kassasse sisestatakse kliendi tellimust, siis näitab kliendiekraani vasak pool jooksva tellimuse
detaile, paremal pool aga ettenähtud pildi- või videomaterjali.
 
 
 
 
Kassa saadab sisestatud tellimuse köögi ekraanile Kitchen Display System, mis kajastab
kõiki täitmisele kuuluvaid tellimusi, koos vajaliku lisainfo, sorteerimise ja tagasiside võimalusega.
 

 

KDSi ekraanil muutuvad liiga kaua ootel olnud tellimused punaseks, et kokkade tähelepanu pälvida.
Kui kokk klikib KDSil, et roog on valmis, läheb teade ka vastavale teenindajale, lisaks registreerib
KDS valmis roa köögist ära viimise aja.
Seda infot õigesti kasutades saab restoranitöö sujuvust oluliselt parandada.
Kiirus pole oluline ainult kiirtoidu restoranis, ükski klient pole õnnelik saades kas jahtunud või lambi
all kuivanud roa.

                     

R-Keeper kasutab omavahel infot vahetavaid kassaterminale ja kassad saab seadistada ka
drive-in süsteemile. Üks kassa võtab ja edastab tellimuse ning teostab makse,
teine kassa ulatab tellitud eine.
 
 
KFCs on veel videovalve süsteem, mis on sünkroniseeritud kassaga. Videopilti võib
vaadata reaalajas või arhiivist koos kassatehingutega. Iga kaamera pildi võib liita iga
kassa eri liiki subtriititega, samuti saab arhiivist otsida kas ennast huvitavaid roogi,
töötajaid, tehingu liike või kellaaegu. Valite roa ja klikkides selle kronoloogilisel real
otsitakse arhiivist vastava kaamera kaader juurde.
 
 
Kirjeldatud süsteemi installeerime ka teistesse Leedu KFC ja Pizza Hut
kiirtoidurestoranidesse.

 

      edasi ...

UCS Estonia OÜ, Estonia pst. 15, Tallinn. Üldtelefon 65 70 700 / e-mail info@ucs.ee  © 2010 "UCS Estonia" 

UCS Lätis ja Leedus: www.ucs.lv, www.ucs.lt   maailmas www.rkeeper.com   UCSi põhitooted: