43 000 restorani, 47 riigis       vaadake ka www.rkeeper.com                                              info@ucs.ee        


 

ucs.ee > Tarkvara > Vaba aeg > Kino, Premiere

 

„Premiere” on loodud kontrollima kinode, teatrite, kontsertite ja spordiareenide piletite reserveerimist,
müüki ning kontrollimist. Süsteem koosneb arvutitöökohtadest, millele on installeeritud vajalikus seades
tarkvara, piletite printerid, kassade administreerimiseks juhataja töökoht ning
piletikontrolli süsteem (väravad või skännerid)
 
 
Juhataja funktsioonid
Saalide plaanid
 
Saab koostade erineva keerukusastmega saalide
plaane – mitme korruselised, eri sektorid, erinevad
hinnakategooriad ka eri hinnaga istekohad.
 
Saaliplaan võib olla vägagi detailne, ühe saali kirjelda-
miseks võib kasutada mitut plaani – üldplaan, millelt
klikitakse vajalik piirkond suuremaks ja
vajadusel veel kordne zoom.

 

Filmide nimistu
Iga filmi korral määratakse filmi kestus, koos lisadega ning süsteem kasutab seda saalide ajagraafikute kontrollimiseks.
 
Seansside nimistu
Igale saalile koostatakse seansside graafik. Süsteem kontrollib ning hoiatab kui graafikus
on kattuvaid seansse. Sama päeva lõppenud ja käivad seansid on ka nähtaval.
Seansi pikkuse määramisel võite lisada puhveraegu reklaamide näitamiseks, koristamiseks, õhutamiseks jm.
 
Pileti hinnad
Piletihinnad võivad sõltuda istekoha kategooriast ja pileti liigist. Liigid on näiteks
Laste pilet, tudengi pilet, täiskasvanu pilet. Piletiliigi hind võib omakorda sõltuda
nädalapäevast, kellaajast või filmi koefitsendist.
Istekohtade kategooriad on näiteks rõdu, VIP-loož, lisatool. Piletihind võib vastavalt
seadele enne seansi algust kas langeda või tõusta (näiteks staadioni kotsertite viimase
hetke allahindlus)
 
Kassiiri töökoht
Personal on isiku kaupa määratud, igaühel võib olla erinev õiguste tase kassas.
Koosneb kas tavalisest või erilisest kassaarvutist ja piletiprinterist.
 

Fotol on kahe ekraaniga kassa. Kassiir valib oma puuteekraanilt soovitud pileti, kliendiekraan kajastab neid valikuid. Pauside ajal näitab kliendiekraan reklaame.

Piletiprinter võib olla lihtne või valmisblankettidele trükkiv turvaprinter.

Kassiir saab vastavalt oma volitustele müüa, tühistada ning reserveerida pileteid.
Mõni kassiir võib pakkuda eri allahindlusi (allahindluse nupp). Kassas saab kasutada
kliendikaarte, mis annavad automaatse allahindluse kassiirist sõltumata.
 
Aruanded
Annavad teavet, seansside, saalide kasutuse, täituvuse ja käibe kohta. Aruanded on
reaalajas ja uuenevad automaatselt koos piletimüügiga. Kasutaja saab luua endale
uusi aruandevorme.
 
Lisafunktsioonid:
Müük otse kliendile läbi inteneti ja mobiili.
Automaatvastaja, mis annab infot seanssidest.
Väravad, mis kontrollivad pileteid (ka mobiili ekraanilt loetavaid e-pileteid)
Piletite käsiskanner kui sissepääse on mitu ja väravate soetamine kallis.
PremjeraLeague on suurte staadionite lisa, mis võtab arvesse ka
sektorite eraldi sissepääse.

      edasi ...

UCS Estonia OÜ, Estonia pst. 15, Tallinn. Üldtelefon 65 70 700 / e-mail info@ucs.ee  © 2010 "UCS Estonia" 

UCS Lätis ja Leedus: www.ucs.lv, www.ucs.lt   maailmas www.rkeeper.com   UCSi põhitooted: