43 000 restorani, 47 riigis       vaadake ka www.rkeeper.com                                              info@ucs.ee        


 

ucs.ee > Tooted

Võimas ja kasutajasõbralik laoarvestuse- ning omahinna süsteem toitlustusele.

Täiuslikult toitlustuse spetsiifikaga tarkvara, mille abil analüüsida oma kasumeid, tööprotseduure, tarnijaid jm.

Tänapäeval arvestatakse laoseise ja kasumi marginaale harva käsitsi. Pigem võiks öelda, et suurenenud pakkumise tingimustes on restorani omanikul raske oma valikut langetada, et kelle tarkvara sobib paremini toitlustuse spetsiifikaga ja kui mugavalt neid funktsioone kasutada saab.

Tõsi on see, et paljud tarkvara paketid ei tunnista külm- ja kuumtöötlus kadusid, ei arvesta konkreetse tooraine hinna rolli kõigi retseptide ja läbimüükide lõikes, arvestavad laoseise alla 0 jm.

StoreHouse kasutamine vabastab Teid paljudest rutiinidest, mis on seotud restorani kontrollimisega. Selle abil teooriat (tehnoloogilised kaardid, eeldatavad sisseostuhinnad) ja praktikat (eri päevade kasumi marginal, inventuur, maha-kandmine) kõrvutades saab hinnata oma menüü jätkusuutlikku toimimist. 

StoreHouse kontrollib täielikult restoranide, kohvikute ja kiirtoidurestoranide köögipoolt.

 

2. StoreHouse aruanded
  Laoseis (koguseline, eri mõõtühikutes, rahaline, kasutaja valikul sorteeritud);
  Tooraine ja roogade liikumine, kaubagrupi liikumine, käibearuanne;
  Müügiaruanne, roa omahinna muutumise aruanne, kasumi ja läbimüügi kombineeritud raport;
  Tarnija analüüs, kliendi analüüs, ostuhinna kontroll;
  Realiseerimise (päeva kogumüük) aruanne, sama raport pikemal, valitud perioodil;
  Retseptide nimekiri, kalkulatsiooni kaardid, plaanitavad hinnad ja kate;
  Ostud, müügid, kauba saatmine teise lattu, arvete bilans
 
Neid aruanded võib koostada kindla kuupäeva või määratud perioodi kohta, konkreetse lao või ladude grupi kaupa, vastavalt tarnijatele või ostjatele. Aruandeid saab eksportida Microsoft Word’i, Microsoft Excel’isse või teistesse analoog programmidesse.
 
StoreHouse SDB Manager abil luuakse ja määratakse kasutajate õiguseid. Mõni kasutaja saab rohkem infot, mõni vähem. Võimalik määrata kaubavarude jälgimine R-Keeperi kassa müükide alusel. OLAP analüüs, mittemaksjate (omanik, oma töötajad, kord kuus maksjad) analüüs, FoodCost raport.
 
 
StoreHouse V4 eelised:
1.  Suur kiirus, puudub vajadus arhiveerida või "perioodi sulgeda", sest andmete hulk ei
     halva meie andmebaasi. Saate rahulikult kasutada aastate vanust infot oma edukuse
     analüüsiks, kaotamata töö kiiruses.
2.  Kasutaja ei taju kiiruse erinevust töötades üle inetrenti.
3.  Retsepti mittenõudvad kaubad saab ka nii defineerida ja müüa.
4.  Tänu p.3. sobib StoreHouse kauplus-restoranidele.
5.  Roa variatsioonide arvestamine mahakandmises. Näiteks esitas külastaja tellimise ajal palve, et
     külma boršile ei lisataks muna – siis saab määrata, et ka StoreHouse ühe portsu juures
     muna ei kasuta.
6.  Saab luua oma trükivorme. Aruannete disainer on programmile sisseehitatud .
7.  StoreHouse keskset andmebaasi saab samal ajal ja üle interneti kasutada mitu töötajat. Ühest
     töökohast saab kontrollida mitut restorani. Nii lihtsustub tunduvalt ka laoarvestusega tegeleva
     personali töö, kes peab arvestust mitme restorani üle või töötab kodust.
8.  Töötajale või töötajate grupile võib määrata õigused, mille abil saab täita vaid määratud
     tööülesandeid. Nii näiteks võib keelata dokumentide muutmise - üks töötaja tegeleb
     köögi dokumentidega, teine baaridokumentidega ja ka muuta saavad ainult
     enda poolt sisestatud dokumente.
9.  Lubatud on erinevate kalkulatsioonikaartide (retseptide) olemasolu. Sõltuvalt roa müügi-
     kohast valib süsteem automaatselt vastava kalkulatsioonikaardi. Või on retseptis suvel
     värske tooraine, talvel konserv - hetkel mittevajalikku retsepti pole vaja kustutada.
10. Inventuuriandmete sisestamisel arvutab süsteem automaatselt puudujäägid ja ülejäägid.
11. StoreHouse V4 annab võimaluse kontrollida tarnijate poolt müüdavate kaupade hindu.
      Kasutusel on ostu- ja müügihinnakirjad.
12. Saab kontrollida cateringi tellimuste täitmiseks vajalike kaupade varusid, määrates laos
     olevate kaupade minimaalsed ja maksimaalsed kogused.
13. StoreHouse V4 lubab kasutada omavahel vastastikku vahetatavaid toiduaineid – kui laos
      lõppeb mingi toiduaine, siis vahetatakse see vastavas nimekirjas asuva toiduaine vastu. Sellistel
      juhtudel pole vaja muuta kalkulatsioonikaarti, sest maha kantakse reaalselt kasutatud kaup.
14. Toidu tehnoloogide jaoks on olulised süsteemi järgmised võimalused:
-       kalkulatsioonikaarte võib luua suvaliste tootenormide kohaselt;
-       luuakse tehnoloogilisi kaarte ja koostatakse väljatöötlusakte;
-       määratakse kalkulatsioonikaardi kehtivusaeg;
-       süsteemis säilitatakse kalkulatsioonikaardi sisestamise ajalugu;
-       kalkulatsioonikaardile võib kanda piiramatu arvu komponente;
-       kasutatakse vastastikku asendavaid tooraineid;
-       tehnoloog määrab, millises retseptis on tooraine asendus lubatud, millises mitte;
-       võimalus vajadusel minna laoarvestusega miinusesse;
-       automaatne roa omahinna, juurdehindluse ja planeeritud hinna arvutamine;
-       kaardi kalorisisalduse hindamine. 

 

Vajate lisainfot ? Vajate nõuannet ? Kirjutage meile oma soovidest
Täitke infoväljad ja me võtame Teiega ühendust

UCS Estonia OÜ, Estonia pst. 15, Tallinn. Üldtelefon 65 70 700 / e-mail info@ucs.ee  © 2010 "UCS Estonia" 

UCS Lätis ja Leedus: www.ucs.lv, www.ucs.lt   maailmas www.rkeeper.com   UCSi põhitooted: