43 000 restorani, 47 riigis       vaadake ka www.rkeeper.com                                              info@ucs.ee        


 

ucs.ee > Tarkvara > Restoranidele > R-Keeper V7, restoranid

R tähendab restorani ja R-Keeper ongi just toitlustusele loodud tarkvara. Igal tegevusalal on oma spetsiifika ning eduka restorani kassasüsteem peab omama toitlustuse teenindamise spetsiifilisi funktsioone.

Kui Teil on vaid letist müügiga ööklubi, siis võib kassa  töötada ka vaid kahe vajutusega:                        1. vajutus GinTonic     2. vajutus makse     (kui pole vaja abi tagastusraha arvutamisel)

Kuid kui Teie tegevus hõlmab personaalsemat ja ajamahukamat klienditeenindust, siis on väga suur pluss kui ka kassasüsteem klienditeeninduse parimat skeemi järgib - kasvõi selleks, et omanik pole ise pidevalt kohal ja saaks hiljem töötajate hoolsust hinnata. R-Keeper7 restoranipõhises häälestamises on valikuid nii väikese suvekohviku, kiire töötempoga ööklubi kui mitme teenindussaaliga restorani kompleksi jaoks. Ainuüksi töötajapõhiseid seadeid on üle 250 - ühele töötajale lubatud, teisele keelatud funktsioonid. R-Keeper salvestab iga tellimusega automaatseid (kes müüs, mis tüüpi kassatehing, makseviis, mis kell, mis toode, mis periood, mis tootegrupid jm) ja käsitsi määratud (külastaja rahvus, arv, tuntus, külastaja tüüp jm) detaile, iga registreeritud detaili järgi saab korraldada oma eripakkumisi ning ka raportites on need kasutatavad, R-Keeperi raportivormid on igale kasutajale avatud ehk kasutaja saab teha ise endale sobivad raportikujud, valides, mis detaile ja mis järjekorras ta näha soovib, üks hiiretõmme ja raporti filter on vahetatud teise vastu.

Tagamaks endale vajaliku info kogumise võib kassa nõuda töötajalt järgmiste faktide registreerimist: kui mitu külastajat, kas nad võib määrata mingisse kliendigruppi (turist, soome turist, kohalik perekond, tudeng jm) võimalik on ka vabateksti sisestus, kuid eelsisestatud gruppide valimine on oluliselt kiirem. Peale nende faktide määramist saab sisestada tellimuse, hiljem võib Teie töötaja sinna infot lisada, täpsustada kliendigruppi, lisada mitme külastajaga laudades inimestele "silte" - kui Te muidu nimetate oma süsteemi järgi ühte tooli numbriga 1, siis võib lisada ka tähemärkidega silte, mis hõlbustab muudel töötajatel roogasid serveerida. Neid fakte saab kasutada eripakkumiste suunamisel, kuid kui Te ei pea nende registreerimist vajalikuks, siis saab nende automaatika kinni panna - R-Keeper7 restorani juhataja moodulis on väga vähe seadeid, mis oleks kasutajale keelatud.

 

Erinevalt paljudest toitlustuse tarkvaradest suudab R-Keeper:

1. Kasutada saali graafilist plaani, laudade haldamine käib saaliplaanil klikkides, laua tunnused saavad olla nii numbrilised kui nimelised. All näide saali graafilisest plaanist, laudu saab valida pildil klikkides või ka rohelistel ikoonidel.

2. Jagada laua istekohtade kaupa, kas koht 1, koht 2 jm  või ka nimelised tunnused, nii on hõlpsam roogasid serveerida, eriti kui tellimuse toob köögist teine ettekandja

3. Kirjutada igale lauale ehk avatud arvele märkmeid, näiteks "Tiiu sünnipäev 19 sept, ettemakstud 200€" või "OÜ Saku Juust", need märkmed on näha avatud arvete haldamisel, on abiks meenutamisel, samuti saate trükkida oma juriidilistele klientidele korralikke paberarveid.

4. Määrata roogade juurde kas samad või erinevad variatsioonid, vabalt valitavad või kohustuslikud. Variatsioon on kliendipõhine roa ehk joogi valmistamise või serveerimise muudatus. Variatsiooni kasutamine võib sõltuda kassast. Näiteks kui ettekandja sisestab oma pihuarvutis tellimuse pudel  šampust, sellele on määratud teenindustrükk baari printerist, et baarmen saaks tellimuse kas valmis panna või isegi ära saata, siis küsib kantav kassa ettekandjalt "mitu klaasi ?" ja "kas avada baaris või lauas". Sisestades sama šampuse baarikassas neid küsimusi ei küsita. Variatsioon võib olla info kokale. kuidas valmistada või serveerida rooga: näiteks "New York steak" sisestamisel nõuab kassa 1. küpsusaste 2. kaste 3. lisand, alles siis saab tellimuse salvestada ja see trükitakse kööki. On ka vabalt, tekstina sisestatavaid variatsioone, kuid nende sissetrükkimine kassas on ajamahukam, parem on popimate variatsioonide vajalikkust ettenäha ja valmistrükitud kujul kassasüsteemi lisada. Variatsioon võib muuta roa müügihinda. New York steak näitel 1. variatsioon küpsusaste, ei muuda hinda   2. variatsioon kaste (kui valida "ilma kastmeta" siis -0,5€)  3. variatsioon lisand ("ilma lisandita" -1€, "wokitud köögiviljad" +1€, "friikartul" ei muuda hinda. Variatsiooni kasutamine kassas tagab, et teenindaja ei saa unustada kokale hädavajalike detailide täpsustamist ning ei pea mööda menüüd surfima ja neid tagaotsima, sest variatsioonide valik ilmub automaatselt koos roa sisestamisega. Alltoodud näitel on valitud kohustuslikud variatsioonid "Medium plus" ning "Piprakaste", ">>>>>>>>>>>" on vabalt valitud variatsioon ja tähendab antud juhul, et kõik, mis on enne seda märki tuleb serveerida korraga.

 

 5. Hinnad võivad muutuda automaatselt, sõltuvalt kellaajast, külastajatüübist, ostetava kombinatsioonist (näiteks lõuna ajal saab mitmekäigulise lõuna soodsama hinnaga, pole vahet, mis supp, praad või magustoit arvele sisestati, süsteem oskab nende kombinatsiooni ära tunda). Loomulikult on automaatne happy hour arvestus, erinevad kupongid, ettemaksu registreerimine laua broneerimisel, mitme maksevahendiga sama arve tasumine.

6. R-Keeper7 võib nii kontoris kui kassas kasutada eri kasutajatega erinevat keelt, sõltuvalt, kes sisselogis muutub ka kasutatav keel.

 

R-Keeper Cube - Tee ise aruande vormid !
Muutuvates turutingimustes ei saa eeldada, et kõik kliendid vajavad ühesuguseid aruandeid,
või väita, et me pakume kõiki vajalikke aruandeid ja ometi on neid piiratud hulk. Tihti on
vaja mittestandardseid, isegi tavatuid lahendusi. Selleks on R-Keeperi juurde arendatud
moodul Cube. Kasutaja saab korraga ette kogu salvestatud info (ühe müügitehingu juures
salvestab R-Keeper kuni 45 fakti) ning siis sorteerib sealt ridu-veerge ümbertõstes (ärakaotades)
ja filterid määrates, endale sobivaima raportivormi. Ta saab selle vormi salvestada ja tulevikus
valida "ava", oma vormi nimi, soovitav kuupäevade vahemik ja ongi lemmikraport ees.

 

Cube esitleb raporteid tabelina (protsendid,
kogused, raha) või graafiliselt (15 graafikut)

Cube omadused:
•  Aruandeid on kiire ja lihtne luua;
•  Võimaldab sobivaima statistika tegemaks
    õigeid otsuseid;
•  Cube raporti saab eksportida
    MS Excel-se või mujale

 

 

R-Keeper Monitoring.
On reaalajas ülevaade kassade tööst, ilma kassas töötajate teadmata. Monitoring
jookseb Teie kontoriarvutis ja hangib info kassatööst üle võrgu, kassa tööd segamata.
     Põhivõimalused
·    Vaadata avatud tellimusi (iga tellimuse sisu)
·    Tšekkide vaatamine (iga tšeki sisu)
·    Kustutatud tšekid (kui kassiiridele on see lubatud)
·    Jooksev bilanss (makstud ja maksmata arved)
·    Info allahindlustest ja tellitud toitude tühistamisest
·    Tellimuste summa (ettekandjatelt tellitud, kuid veel
     maksmata summa)
·    Jooksev käive ettekandjate kaupa
·    Jooksev käive kassade kaupa
·    Jooksev käive kassagruppide kaupa
·    Toitude jooksev müük
·    Vaadata ja suunata tellimuste väljatrükke kööki-baari
·    Saata ettekandjatele teateid

 

     Eelised
 ·   Info esitatakse reaalajas (avatud aruanne  värskendab
     oma andmeid ise);
·    Näete kontorist ükskõik millise ettekandja või
     kassa käivet;
·    Saate restorani külastajate arvu, koguarv või
     hetkel saalis viibivad;
·    Saate jälgida-kontrollida personali tööd (tšekkide
     vaatamine, tellimuste vaatamine, tšekkide sorteerimine);
·    Saates töötajatele teateid läbi süsteemi hoiate kokku
     enda ja personali aega ning juhite operatiivsemalt
     külastajate teenindust.
 
Printeri tõrke korral ei lähe tellimused kaduma. Tellimused saab suunata teisele printerile.
 

 

 

R-Keeper Internet Monitoring

On restorani on-line jälgimise moodus läbi web-i browseri. Sisestate ükskõik millise arvuti (nutitelefoni) interneti-lehitseja aadressireale aadressi ja salasõna ning saategi reaalajas infot selle kohta, mis tehtud ja mis teoksil Teie restoranis, samad funktsioonid, mis tavalisel Monitoringul.
 
Näete, kes ettekandjatest on tööl, kui palju ja millised on avatud tellimused, mis on tellimuse sees, kui suur on käive, mitu külastajat on saalis jne kokkuvõtvalt sama infot, mida pakub ka tavaline Monitoring.
Ja Te näete seda igalt poolt, kus on internet.
 

 

 

Videokontroll

Lisaks üldisele heakorrale on videokontroll abiks ka töötajate tulemuslikkuse hindamisel.

Nii on kergem vältida ebamugavust, arusaamatusi ja rahalist kahju.

Videokokontroll kombineerib videokaadrid ja kassatehingud. Iga kaamera pildile võib liita iga
kassa subtiitrid ja vastupidi. Kassatehingute alla ei kuulu mitte ainult maksed, vaid soovi korral
ka toote sisestamised, kustutamised, ümbertõstmised.

Videovalve süsteemiga võite jälgida hetkeolukorda või sukelduda arhiivi.
 

Foto: Videokontrolli aken on jagatud kaheks osaks:

Ühel pool kaamerast tulev pilt ja teisel pool andmed kassast s.h. töötaja nimi, road, tööoperatsioon, rahasumma.

Kui jälgite arhiivipäeva, siis saate otsida videokaadreid tööoperatsiooni järgi, näiteks "kustutamine", "allahindlus", "töötaja nimi", "tellimuse muutmine ilma salvestamiseta" jm. Valite "kustutamine" ja kerite videost hiirega vaid roogade kustutamisele vastavaid kaadreid.

Eelised:
  • Kaadrile saab kombineerida ja arhiivist otsida väga paljude näitajate järgi.
  • Valige kassa nr.1 roa kustutamist ja vaadake sinna juurde köögi piti
  • IP kaameraid saab tänapäeval paigaldada juhtmevabalt.
  • Kaamerate arv pole piiratud serveri portide arvuga.
  • Hea ja kiire pilt üle neti, kasvõi nutitelefoni
  • Võib salvestada koos heliga.
 
Mõnikord on lihtsalt hea vaadata, et kuidas personal ennast üleval peab kui juhataja ära
on, kas klientidesse suhtutakse tähelepanelikult, köök toimib, menüüd ja infomaterjalid
on korras, vormiriided ilusti seljas jpm, mis Teie koha just eriliseks muudab.

 

 

Kantavad kassaterminalid

Suurematel teeninduspindadel on teeninduskiiruse
tõstmisel abiks kantavad terminalid. Hea kelner või
ettekandja võib niimoodi lausa spetsialiseeruda vaid
tellimuste võtmisele, kuna kantav terminal edastab
oma tellimused baari või kööki, saab nendest
kohtadest tagasisidet ja suudab tšekke trükkida
saalis (omaette) olevatele printeritele..
 
Kasutame üle wi-fi WideFlyd, iPodi ja iPadi
                ning Ordermani raadioterminale.
 
Goodwin, Katusekohvik, Gelsomino, Brewery Club, Aleksandri Pub

 

 

Köögiekraan

KDS (Kitchen Display System) - on kööki paigaldatav puuteekraaniga terminal, mis kuvab ja vastab tellimustele.
 
Köögiekraanil on erinevad sorteerimise võimalused. On lauapõhine vaade, mis näitab kõike, mida
iga laud on tellinud, on ajalise sisestuse vaade, mis näitab kõige kauem ootel olnud tellimusi, on roa-
käigu põhine vaade (nii saab eelroad, pearoad ja magustoidud erinevatele KDS terminalidele laiali jagada)
ning on valmis tellimuste vaade kelneritele.
 
Kokk töötab endale sobivaima ekraani vaatega, kui roog saab valmis, klikib ta sellel, ekraanil muutub
klikitud roa taustavärv "valmis", vastavale kelnerile läheb sõnum, et roog on valmis. Roog siirdub KDS
valmis roogade aknasse (sama KDSi ekraanivaateid saab edasi kerida või on teine, kelnerite terminal)
kelner tuleb kööki võtab roa, klikib oma aknas, mis salvestab roa köögist ära viimise aja, roog kaob
köögi ekraanidelt. Muidugi kuvab KDS külastajate erisoove (vähe soola, jagada kahele taldrikule,
serveerida kõik road koos jm)
 
Restorani juhatajale tekib väärt info teenindustsükli kitsaskohtadest, kuna statistikasse salvestub laua
avamise aeg, esimeste tellimuste salvestamine, kaua kokk seda valmistas, millal kelner selle lauda viis
ehk kui kaua roog köögis äraviimist ootas, sama ka muude roogade ja jookide kohta.
 
KDSi saab kasutada tavalise kassaga, siis ilmuvad köögist saadetud teated kassasse kui vastav kelner
kassasse sisselogib. Parim on KDSi kasutada koos pihuarvutitega, igal kelneril enda terminal, oma nii
saab kelner teate koheselt ja viitajad on minimaalsed.
 
Tallinnas on üks pihuarvutite ja KDSidega steakhouse. Suur kassa on kasutusel bronneeringute tege-
miseks ja tänavalt tulnud klientidele vaba laua leidmiseks. Kelner saadab otse laua juurest tellimuse,
mis jaguneb köögiekraanide ja printerite vahel. Kui köök klikib valmis saanud roal, siis jõuab info
koheselt õige kelneri pihuarvutisse. Tšekke trükivad saali paigutatud printerid (võivad olla ilma
kassata, otse LAN võrgus), pangakaardi makse on häälestatud nii, et valides panga wi-fi terminalil
laua numbri, võtab see ise kassa- süsteemist summa ja makse saab tehtud suure kassa juures käimata.
 

 

 
LCD kliendiekraan
 
Kui soovite pakkuda oma kliendile rohkem infot kui makstav summa, valige LCD kliendiekraani
lisamoodul - kassa jooksutab 12" või suuremal eklraanil foto- või videoprogrammi. 
Tavaline kaherealine VFD kliendiekraan näitab hetkel kassas toimuvat tehingut, LCD ekraan
teeb ka seda aga suuremalt ia ilusamalt, kuid peamine eesmärk on reklaam, kas hetkemüügi suurendamine eripakkumistega - asendab trükitavad eripakkumised, flaierid, posterid.
LCD ekraani võib panna näitama reklaame ka järjekorras seisvatele
klientidele. Kui Teil jääb väikesest LCD ekraanist väheks saab saata samast kassast pildi ka suurele ekraanile.
 
Ekraanidel saab näidata üldist menüüd koos piltidega, hinnad ja menüü uueneb on-lines - nii kui muudate kassas hinda, muutub see ka ekraanil.

Fotol: R-Keeperi LCD ekraan Kaunase KFC-s . link avab KFC pikema kirjelduse

 
 
 
Õllekontroll

Enamik restorane, klubisid, baare ja õllekaid müüb õlut. Pole ime, see ongi piirkonna populaarsemaid
jooke ja moodustab suure osa käibest. UCSil on lahendus, mis jälgib, et õllekraanist voolanud õlu
oleks kassas kajastatud. Süsteemi osadeks on õllevoo kontrolliseademed ning tarkvara.
 
Kui Teil on õllekontroll, siis näete mis kell ja
kui palju millisest kraanist õlut voolas ja kas see
kajastus kassas. Kontrollida võib veel nii, et õlle-
kraan ei avane kui õlu pole kassasse löödud.
 
On näha kas klaasi valati liiga vähe või liiga palju.
Ühel juhul on kaotajaks klient, teisel juhul baar.
 
Raport näitab, kelle tõttu õlut üle või puudu on,
tellimuste ajastamine läheb lihtsamaks, happy-hour
saab topelt kontrolli. Süsteemi tehniliseks osaks on
külmik, vahueemaldi, lugeja, klapp ning kontrollerid,
ühe lugeja taga võib olla mitu vaati, et varud kauem kestaks.

 

Õllekraan otse lauas

Lauateenindusega baaris kulub personali ajast suur osa õlle lauale toomiseks. Tihti pole teeninduskiirus piisav ning kuna tellimuste täitmine on aeglane kannatab ka roogade müük.

UCSil on tarkvara ja tehnika, mis kontrollib kliendi lauda paigaldatud õllekraani. Klient täidab oma kannu ise, personal saab täita muid tellimusi ja positiivne on veel see, et iga õlle järel pole vaja klaase vahetada - tõenäoliselt kasutab klient õhtu läbi sama kannu.
Laua juurde veetakse õlleliin, laua peal on kraan ja seinale paigaldatakse tihti kontrollnäidik, mis demonstreerib läbi kraani voolava õlle hulka, samuti näeb teenindaja kassas õlle tarbimist lauas.
Süsteem tagab, et külastaja saab alati värske ja külma õlle ning õlle läbimüük tõenäolislt kasvab sest klient saab oma õlle kohe ja kes ei soovi tervet kannu, saab lasta endale ka väiksema koguse.

 

  • Õlle võib ettetellida ehk määrata oma limiit kui see on ärajoodud, sulgub liin. Nii ei teki maksmisel probleeme, et klient tarbis rohkem kui oli plaaninud.
  • Suureneb lahtise õlle müüdav kogus ning koos sellega sissetulekud.
  • Täiendav meelelahutus ja mittestandardne lahendus, mis eristab Teie restorani teistest ning suurendab külastajate arvu.
  • Tööjõu kallinemise tingimustes võimaldab antud lahendus vähendada teenindava personali arvu.

 

 

R-Keeper Self-Service

Külastajad saavad tellimusi edastada ettekandjate abita. Laua juures on puutetundlik ekraan, mis on varustatud kasutajasõbraliku ja intuitiivselt mõistetava külastajaprogrammiga. Kasutajale ei anta tavalist menüüd – ta saab kogu vajaliku info iseteenindusekraanilt ning tellib selle abil soovitud road.Külastajatele võib trükitud menüüga võrreldes anda palju üksikasjalikumat teavet, kuvada fotosid, tuua ära toitude kirjeldused ja koostis, küsida tagasisidet. Kui külastaja soovib ettekandja abi, siis saab ta ekraani kaudu teate saata.

 
Eelised:
 
·        Löögikindel ekraan. Talub vedelikke.
·        Iseteenindussüsteemi saab reaalajas täiendada uute roogade, fotode ja toitude kirjeldustega.Selleks kulub  mõni sekund ning puudub vajadus teha kulutusi trükkimisele.
·        Suureneb teeninduskiirus, sest külastaja valib ise toidud ja joogid ning ettekandja ülesandeks jääb serveerimine
·        Programm on kasutaja poolt hõlpsasti muudetav – ekraani taustavärvi, tekstide šrifte jne võib valida vastavalt restorani stiilile ja vajadustele
·        Iseteenindussüsteemi võib kasutada reklaamiks –ajal, mil külastaja ei kasuta iseteenindussüsteemi, võib ekraanil näidata reklaami, teateid ürituste kohta või muid uudiseid
·        Külastajatele saab pakkuda internetiteenust
·        Vähenevad kulud teenindavale personalile

 

 

R-Keeper Head?ffice ning HeadOffice WEB-aruanded 
R-Keeper HeadOffice on loodud haldama restoranide ketti või kohvikute ketti jm.
 
Kui Teile kuulub erinevaid restorane, kohvikuid. baare aga Te juhite neid ikkagi tsentraalselt, siis tuleb appi HeadOffice, mis suudab kontrollida erineva juriidilise operaatori, menüü, hindade
ja töötajatega kohti.
 
 
R-Keeper Head?ffice’i redaktor
 
Selle abil käib andmete tsentraalne sisestamine ning edastamine Interneti teel restoranidesse. Moodul on mugav
tööriist haldamaks ühest keskkontorist erinevaid R-Keeper’i andmebaase.
Teie valikul on eri restoranide menüü ja muud loendid kas erinevad või kattuvad.
 
Redaktori põhiomadused ja funktsioonid:
·        Nimekirjade tsentraliseeritud sisestamine
·        Menüüd, modifikaatorid (toidu või joogi koostise kliendipõhine varieerimine)
·        Kategooriad, kustutamise põhjused, trükigrupid
·        Valuutad, kululiigid
·        Allahindlused, allahindluste kaardid
·        Menüüvariantide koostamine restoranidele (hooaja menüü, tuleviku menüü)
·        Lubatud või keelatud road, roogade grupid
·        Allahindluste lubamine/keelamine
·        Toitude hindade määramine vastavalt menüüvariantidele – üks ja sama roog võib
         erinevates restoranides olla erineva hinnaga
·        Andmete edastamine/eksportimine restoranidesse
 
 
R-Keeper HeadOffice’i aruanded
 
Ühise baasi olemasolu võimaldab kõikide restoranide aruandeid vaadata ühest kohast. Nii on vägagi
mugav võrrelda restoranide käibe- ja müügiandmeid.
 
Aruandemooduli põhifunktsioon on anda juhtkonnale õigeaegset, ülevaatlikku, arusaadavat ja kergesti
kasutatavat teavet tööprotsesside efektiivseks juhtimiseks ning õigete äriotsuste vastuvõtmiseks.
 
Aruandemooduli lisafunktsioonid:
kasutajatele saab määrata erinevaid õiguseid;
aruannete automaatne importimine allüksustest keskandmebaasi;
võimalus luua ja programmeerida erinevaid aruandeid;
püsiaruannete kujundamine, aruannete eksportimine Excel’isse
mugav aruannete koostamine (kas kõik restoranid koos või eraldi):
käive kuude, päevade, nädalapäevade, tundide, allhindluste liikide, laudade järgi
aruanded restoranide, tööjaamagruppide, tööjaamade, kassiiride, ettekandjate,
restoranijuhtide, maksmata arvete järgi
Tšekkide nimekirjad, maksekaardid, isikuga seotud toitude kustutamine, "ei maitse", tagasisaatmine,
kustutamise põhjused,  toitude müük, müük kategooriate järgi
 
 
R-Keeper HeadOffice’i OLAP-aruanded
 
OLAP on operatiivne analüüsivahend, mis tagab andmete kiire ja mugava esitamise. Kasutaja saab
mitmemõõtmelise süsteemi „Cube“ abil koostada erinevaid aruandeid süsteemis fikseeritud faktide ja
mõõtarvude kohta.
 
WEB-aruanded
 
WEB-aruannete abil saab läbi Interneti (kasutades Internet Explorerit) lülituda keskandmebaasi ning
vaadata kõiki soovitud aruandeid restoranide käibe, müügi jne kohta.
 
See on asendamatu tarkvaralahendus restorani juhtidele ja omanikele, kes soovivad vahetult jälgida
restorani tegevust ning olla kursis tulemustega, asudes ise töökohast eemal.

 

 

Pangakaartide liides.

R-Keeper kassale saab külge ühendada erinevaid pangamakse terminale.

Kaabliga, blue-toothiga, wi-fi-ga.

On ka selline versioon, et kliendi laua juurde viiakse wi-fi terminal, sellesse sisestatakse laua number ja pangaterminal võtab R-Keeperi eemal olevast kassast üle wi-fi arve summa ja teostab makse kohe.

 

Läbipääsusüsteem (ööklubi, eri tsoonidega baarid-restoranid)

Võimaldab kontrollida ööklubi-baari vm teenindus-asutuse kinniseid VIP tsoone või eraldi välisuksi. Või panna uksele turnikee tagamaks, et turvamehed ei nihverda piletita isikuid sisse. Uksele või väravale paigaldatakse vastav lugeja kas magnetkaardi, rfid-kaardi (ripatsi), triipkoodi, sõrmejälje vm, mis vastavalt kellaajale ja andmebaasile valib, keda läbi lubada.
Kuna kliendikaart on tihti isikustatud, siis maksab paigaldada ka monitor, mis kuvab andmebaasist kliendi foto. 

 

 

Ajatariifiga teenuste müük

Teenuseid nagu näiteks bowling, piljard, solaarium ja saun müüakse tihti minuti hinnaga.
R-Keeper loeb aega - avate arvel renditeenuse rea ja aeg käivitub, sõltuvalt kellaajale
võib tariif muutuda ning arve maksmisel peatub ka ajaarvestus. Eraldi on meil piljardi-
saali tarkvara PoolJet ning liides bowlingusüsteemiga Brunswick.
 
Sõltuvalt sellest kui suur osakaal on Teil toitlustusel ja muudel teenustel on Teil valida ka tarkvara.
Kui Teil on juba R-Keeperiga kassa olemas ja teenused on väike lisategevus, siis kasutagegi R-Keeperit ajaarvestuseks.
 
Kui toitlustuse osakaal on väike, võtke vaid 
Pool-Jet ja see korraldab piljardilaudade tööd.
 
Või kui mõlemad tegevusalad on võrdse intensiivsusega siis võtke mõlemad. Pool-Jet saadab oma ajaarvestuse R-Keeperi kassasse, mis teostab ühise arvelduse.

 

Süsteem on graafiline, operaator valib puuteekraanilt, millise seadme tarfiifiarvestus käivitada.
On viiteaeg ehk tasuta kasutatava aja hulk kui seade on kassast kaugemal. Ajaarvestus on tunni
või minutipõhine. Süsteem on valmis kasutama pihuarvuteid.
Raport näitab teenuste kasutamise intensiivsust ehk kasutuskordi tööaja sees, milline teenus-masin ja
keskmine kasutuskord päeva sees, samuti lühematel perioodidel, et leida päevas „auke”.
 
Piljardile saab lisada valgustuse kontrolli. Lamp laua kohal ei
sütti enne kui operaator käivitab kassas ajaarvestuse.
 
Näiteks saab asi töötada nii, et seltskond tuleb, tellib endale R-Keeperi kassast söögid (arve avatakse),
toitude ootamise ajal võtavad nad ka piljardi, mille ajaarvestus jookseb samal arvel, vahepeal teevad
pausi (piljardi aja saab peatada), tellivad jooke juurde, hiljem mängivad edasi – ja terve õhtu kohta
tuleb ühine arve ning raportisse selle blogi.

 

 

Klientide haldamine

R-Keeper korraldab üldiseid allahindlusi, mida võimaldatakse vastava kriteeriumi ilmnemisel kõigile klientidele. Näiteks kellaajaline happy hour, komplekti ostmise soodustus, suure tšeki summa allahindlus jm.
 
Klientide haldamise süsteem isikustab ostutehingud, kellaajad ja allahindlused. Kliendid muutuvad nimeliselt eristatavateks ning grupeeritavateks, tekib statisitika, mille järgi oma
müüke kasvatada.
 
Kliendikaartide moodulis kajastub:

     Kaartide nimekiri koos koodidega
     Kaardi klassifikatsioon ehk alajaotus
     Kaardiomaniku kontaktinfo, foto
     Kaardi funktsioonid, mis allahindlus, maksevõime, boonus
     Tehingud kaardiga, raha sissemakse, boonusraha kasutamine
     Milliseid soodustusi kasutati, mille peale kulutati, millal
     Kaardi tööaeg – s.t. saab ajaliselt määrata, millal mingi soodustus toimib
     e-kirja saatmine
 
Pakutava allahindluse- või muu soodustuse skeem võib iga kliendi puhul muutuda minutilise intervalliga.
Sõltudes peale kellaaja (või nädalapäeva) toodete kategooriast, erinevate soodustuste kombinatsioonist
(happy hour kombineerimine tavalise soodustusega) kasutatud kupongidest jm. Iga kaart võib sama-
aegselt anda allahindlust ja koguda kliendikontole boonusraha, boonusraha kasutamine on kontrollitav
aja ja tootekategooriate põhjal.
 
Iga kaart on kas deebetkaart (töötab maksekaardina kui sinna on kas kantud või boonusena kogu-
tud raha), piiranguga krediitkaart või piiranguta krediitkaart. Kehtetud kaardid ei tööta, varastatud
kaardid saab koos vastava sõnumiga blokeerida ning samale kliendikontole uue kaardi teha.
 
Kaartide kasutamise raportid, kas koos- või kliendigrupi- või isiku kaupa. Kasutamata kaartide raport.
Klientidele saab määra automaatse ülemineku tähtsamate klientide gruppi kui vastav käibenumber
on saavutatud. Kliendikaartide raporteid saab ise juurde luua Cube-s.

- on värskeim restoranidele mõeldud infosüsteem, mis vastab täielikult kaasaja võimalustele.

UCS Estonia OÜ, Estonia pst. 15, Tallinn. Üldtelefon 65 70 700 / e-mail info@ucs.ee  © 2010 "UCS Estonia" 

UCS Lätis ja Leedus: www.ucs.lv, www.ucs.lt   maailmas www.rkeeper.com   UCSi põhitooted:    

1